Ιδιώτες

» Δηλώσεις φόρου κληρονομίας
» Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
» Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
» Συνταξιοδοτικά θέματα
» Ρεύμα οικοδομών για ιδιώτες
» Φορολογικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία

Επαγγελματίες

» Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων  
» Συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ.
» Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
» Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
» Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων
» Υπολογισμός & έκδοση μισθοδοσίας
» Εργατικά θέματα

Εταιρίες

» Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
» Επίβλεψη λογιστηρίου
» Οργάνωση λογιστηρίου
» Φορολογική, Φοροτεχνική & λογιστική υποστήριξη
» Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
» Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
» Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
» Θέματα μισθοδοσίας και εργατικά
» Έναρξη και διακοπή εταιρία
» Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
» Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της

Φόρμας Επικοινωνίας

 

Ποιοί Είμαστε

Το λογιστικό γραφείο ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη Χίο, εξειδικεύεται σε φοροτεχνικές, λογιστικές και μηχανογραφικές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Λιβανού Μιχαήλ 49, Χίος

2271081470   2271081470

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.